KONTAKT

Dane kontaktowe:
Warszawa
tel.: (22) 460 89 62
e-mail: biuro@topas.com.pl

Biuro Projektu we Wrocławiu
ul. Bema 2,
50-265 Wrocław
tel. (71) 719 88 17
e-mail: wroclaw@topas.com.pl

Biuro Projektu w Łodzi
Al. Kościuszki 103/105,
90-441 Łódź
e-mail: lodz@topas.com.pl

Biuro Projektu w Katowicach
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
Tel. (32) 775 95 92
e-mail: biuro@topas.com.pl

Dane rejestrowe spółki:
Topas Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

NIP: 521 00 80-321
REGON:008000413