OFERTA

Szkolenia autorskie i autoryzowane:

 • zarządzanie projektami
 • analiza procesów biznesowych
 • obsługa aplikacji biurowych i innych biurowych aplikacji użytkowych
 • programowanie, eksploatacja systemów IT i zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Szkolenia z kompetencji „miękkich”:

 • managerskie
 • sprzedażowe
 • osobiste i biznesowe

Analiza potrzeb szkoleniowych

 • opis kompetencyjny stanowisk, ocena aktualnej wiedzy przyszłych uczestników szkoleń
 • wyznaczenie zadań szkoleniowych
 • analiza środowiska informatycznego firmy
 • raport potrzeb edukacyjnych

Realizacja projektów edukacyjnych:

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • szkolenia dostosowane do potrzeb klientów, z możliwością przeprowadzenia szkoleń pilotażowych
 • testy sprawdzające i egzaminy końcowe
 • zaawansowana ewaluacja: raporty z uczestnictwa w szkoleniu i określenie stopnia realizacji założonych celów szkolenia