Analiza – modelowanie – programowanie certyfikowane kompetencje pracowników mazowieckich MSP w sektorze B+R

Celem projektu  jest podniesienie potencjału 103 mikro, małych i średnich mazowieckich przedsiębiorstw z branży B+R niekorzystających z projektów szkoleniowych z Poddziałania 8.1.1 (realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011) poprzez dostosowanie kwalifikacji ich 200 pracowników (w tym 15% kobiet oraz 50% osób z wykształceniem co najwyżej średnim) do potrzeb przedsiębiorstw do VI 2015 roku.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

Projekt jest skierowany do mazowieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z branży badawczo – rozwojowej niekorzystających dotąd ze wsparcia szkoleniowego z Poddziałania 8.1.1 (konkursy ogłoszone w województwie mazowieckim w latach 2007-2011).

W szkoleniach mogą brać udział osoby samozatrudnione, właściciele przedsiębiorstw oraz ich pracownicy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) pracujący lub mieszkający w województwie mazowieckim. Uczestnicy projektu to osoby zatrudnione lub przygotowujące się do pracy na stanowiskach: projektant oprogramowania; analityk/ architekt systemów IT. 50% uczestników projektu to osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

ZAKRES TEMATYCZNY I TERMINY SZKOLEŃ

Zapraszamy do udziału w następujących ścieżkach:

A: Certyfikowany Profesjonalista UML

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu OMG Certified UML Professional Fund.

B: Certyfikowany Programista Oracle Java

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu Oracle Certified Programmer for Java

C: Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu MCTS: NET Framework 4. Data Access

D: Certyfikowany Programista Aplikacji WEB

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu: MCTS: NET Framework 4, Web Applications

E: Certyfikowany Programista Aplikacji Windows

Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu: MCTS: NET Framework 4, Windows Applications

Terminy szkoleń są podane w Harmonogramie szkoleń

Szkolenia odbywają się w dni robocze lub w weekendy w godzinach 9 – 16 w Warszawie, ul. Chłodna 51, budynek WTT.

OPŁATY/WKŁAD WŁASNY

Koszt udziału w szkoleniach oraz egzaminach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

 • weryfikację kompetencji bazowych IT,
 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • artykuły pomocnicze (notes, długopis, ołówek, teczka),
 • poczęstunek (serwis kawowy + lunch),
 • bezpłatny nocleg – do wyczerpania środków,
 • świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

WARUNKIEM UDZIAŁU W CYKLU SZKOLENIOWYM JEST:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie ,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą,
 • pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia,
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

logo_spojnosci_top

Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

Informacja telefoniczna
i rekrutacja :

szkolenia.efs@skills-edu.pl

Infolinia:801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)