Baza Biznesu

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 210 pracowników z zakresu nowoczesnych rozwiązań bazodanowych oraz BI do potrzeb 177 MŚP branży ICT w województwie śląskim, w tym wyrównanie dysproporcji kompetencji zawodowych u minimum 42 kobiet.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.09.2014

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne” (wg PRT PKD 2007: J.61, J.62, J.63.1), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane będą do pracowników –
w szczególności do administratorów (ścieżka I) i programistów baz danych (ścieżka II), a także osób zajmujących się rozwiązaniami BI (ścieżka III).

Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w województwie śląskim w latach 2007 – 2011.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 177 przedsiębiorstw, wg poniższego podziału:
 •  samozatrudnieni 129
 •  mikroprzedsiębiorstw 30
 •  małych przedsiębiorstw 13
 •  średnich przedsiębiorstw 5

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 edycji następujących ścieżek szkoleniowych.

1. CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BAZ DANYCH::

2. CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA BAZ DANYCH:

3. CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR I PROGRAMISTA BUSINESS INTELLIGENCE:

4. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA – BAZY DANYCH I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ:

Każdy uczestnik musi uczestniczyć we wszystkich szkoleniach realizowanych w ramach danej ścieżki.

Opłaty i wkład własny

Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych, na podstawie testów kompetencyjny z rozwiązań bazodanowych i  BI Business Inteligence celem wyboru poziomu zaawansowania szkolenia oraz stworzenia jednolitych pod względem wiedzy bazowej grup szkoleniowych i adaptacji programu szkoleniowego.
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • materiały szkoleniowe, (w tym podręczniki Microsoft Press)
 • artykuły pomocnicze (notes, długopis, teczka),
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu dla ok. 1/3 UP – do wyczerpania środków,
 • zakwaterowanie dla ok 1/3 UP – do wyczerpania środków
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • przystąpienie do egzaminu certyfikującego Microsoft Certified Technology Specjalist (MCT SQL Server 2008)- każdy UP ma prawo do jednego podejścia do egzaminu dofinansowanego
  w ramach projektu
 • certyfikat producenta technologii w przypadku pozytywnego zdania egzaminu (w ramach projektu uczestnik ma prawo do jednorazowego podejścia do egzaminu)

LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w Katowicach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-16:00 natomiast grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (link)
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top

Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl

Informacja telefoniczna i  rekrutacja :
Agnieszka Kowalska
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069
Załączniki:

 1. Regulamin  (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami  (zip)