Biznes bazuje na informatyce

 

Celem projektu  jest rozwój potencjału 177 MMŚP z branży IT   woj. dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji 210 Administratorów/ek i Programistów/ek  w wyniku przeprowadzenia zaawansowanych szkoleń IT z procedurą certyfikacyjną.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2013 do 31.12.2014

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży IT  mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. dolnośląskiego nie korzystających dotąd z pomocy POKL w ramach szkoleń objętych zasadami pomocy publicznej oraz ich pracowników – administratorów lub programistów z maksymalnie średnim wykształceniem,  zatrudnionych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy oraz na umowy cywilno-prawne oraz samozatrudnieni  z obszaru województwa dolnośląskiego.

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

1. Certyfikowany Administrator Baz Danych: rekrutacja zakończona

Uczestnik podejdzie do egzaminu: MCTS:SQL Server 2012, Implementation and Maintenence

2. Certyfikowany programista Baz Danych: rekrutacja zakończona

Uczestnik podejdzie do egzaminu: MCTS: SQL Server 2012, Database Development

3. Certyfikowany projektant aplikacji internetowych:

Uczestnik podejdzie do egzaminu: Certyfikowany Projektant Aplikacji Internetowych

4. Certyfikowany Programista SUN JAVA:

Uczestnik podejdzie do egzaminu: Sun Certified Programmer for Java

5. Certyfikowany Administrator i Programista Business Intelligence

Uczestnik podejdzie do egzaminu: MCTS: SQL Server 2012: Business Intelligence Development and Maintenance

Opłaty i wkład własny
100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem szkoleń.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • przystąpienie do egzaminu,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i serwis kawowy w ciągu dnia,
 • w ramach projektu przewiduje się refundację noclegów dla części uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu dla części uczestników .

LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się  od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9:00-17:00 na terenie Wrocławia.  Biuro projektu mieści się na ul. Generała Józefa Bema 2 we Wrocławiu .

Grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (link)
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

Kontakt:
Anna Wrońska
szkolenia.efs@skills-edu.pl

tel.: 801 044 069


Załączniki:

 1. Regulamin(pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Dokumenty dla przedsiębiorcy(zip)
 4. Dokumenty dla uczestnika(zip)