Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

 

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt jest skierowany do osób z wykształceniem co najwyżej średnim pracujących lub mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego chcących w czasie wolnym od pracy nabyć kompetencje zawodowe w zakresie zaawansowanych umiejętności IT.
W szkoleniach mogą brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Okres realizacji projektu: 02.04.2012 – 31.01.2014
Szkolenia odbywają się poza czasem pracy w weekendy w godzinach 9 – 16 we Wrocławiu pl. Bema 2, Budynek Bema Plaza, wejście C. Jest możliwość ustalenia terminów popołudniowych (od poniedziałku do piątku).

 

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

Zapraszamy do udziału w następujących ścieżkach:

1: Certyfikowany Profesjonalista UML

1.  Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2 (5 dni)
2. Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML (3 dni)
Po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat OMG Certified UML Professional

2: Certyfikowany Profesjonalista BPMN

1.  Modelowanie procesów w notacji BPMN (4 dni)
2.  Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN (2 dni)
Po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat OMG Certified BPMN Professional

3: Certyfikowany Programista Oracle Java

1.  Programowanie w Języku Java (5 dni)
2.  Warsztat przygotowujący do egzaminu OCJP (3 dni)
Po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat Oracle Certified Programmer for Java

4: Certyfikowany Specjalista Technologii Programist. Microsoft

1.  Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010 (5 dni)
2.  Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 (5 dni)
3.  Warsztat przedegzaminacyjny (5 dni)
Po pozytywnym wyniku egzaminu – certyfikat Microsoft Cert. Technology Specialist

Terminy szkoleń są podane w HARMONOGRAMIE SZKOLEŃ.

 

Opłaty/wkład własny
Koszt udziału w szkoleniach oraz egzaminach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

 

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • świadectwo uczestnictwa ( przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia,
 • w ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dojazdu dla 20% uczestników,

 

Zapisy
Firmy wyrażające chęć oddelegowania pracowników na szkolenia w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do naszych konsultantów:

Aleksandra Seroczyńska
Specjalista ds. Szkoleń
tel. 22 460 52 29
aleksandra.seroczynska@topas.com.pl

Waldemar Wójcik
Specjalista ds. Szkoleń
tel. 22 417 01 85
waldemar.wojcik@topas.com.pl

Lub na adres email wroclawwroclaw@topas.com.pl

Informacje o projekcie można uzyskać także pod numerem telefonu 22 460 52 29 lub 22 417 01 85, email: wroclaw@topas.com.pl

 

Lokalizacja
Szkolenia są realizowane w ośrodku Topas Sp. z o.o. we Wrocławiu, pl. Bema 2, Budynek Bema Plaza, wejście C.
Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 417 01 85 lub wroclaw@topas.com.pl

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a osobą zainteresowaną udziałem w szkoleniach,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez każdego uczestnika szkolenia.

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy aleksandra.seroczynska@topas.com.pl lub waldemar.wojcik@topas.com.pl. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonu: 22 417 01 85, 22 460 52 29.

Załączniki:

 1. Programy szkoleń (zip)
 2. Karta zgłoszenia (pdf)
 3. Harmonogram (pdf)
 4. Regulamin (pdf)
 5. Umowa szkoleniowa (zip)