Certyfikowani Programiści MSP wsparciem lubuskiego biznesu

 

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji w zakresie umiejętności programowania IT 190 specjalistów IT, ze 109 przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie lubuskim.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.05.2015

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. Lubuskim i do 13 sierpnia 2012 nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w ramach EFS w latach 2007-2011.

Do udziału w projekcie zapraszamy firmy posiadające działy IT, a także firmy IT specjalizujące się w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania,  oraz ich pracowników, spełniających poniższe wymagania:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub osoba samozatrudniona;
 • Miejsce pracy lub miejsce zamieszkania na terenie woj. lubuskiego;
 • Osoby kluczowe w procesie wytwarzania dedykowanego oprogramowania, nie posiadające certyfikatów kompetencji, których dotyczą ścieżki szkoleniowe projektu.
 • Pozytywny wynik wstępnego testu wiedzy oceniającego umiejętności bazowe (minimum 60%)

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają:

 • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem (minimum  70% uczestników)
 • Kobiety ( minimum 20 % uczestników)

Zakres tematyczny i terminy szkoleń:

W ramach projektu realizowane będą poniższe ścieżki szkoleniowe:

A. Certyfikowany Profesjonalista UML:

Egzamin – OMG-Certified UML Professional Fundamental Exam zdawany w autoryzowanym centrum testowym Pearsons/VUE Test Centre

B. Certyfikowany Programista JAVA:

Egzamin  – Java Standard Edition 6 Programmer Certified Professional Exam zdawany w autoryzowanym centrum testowym Pearsons/VUE Test Centre

C. Certyfikowany Programista Technologii Microsoft.NET

Egzamin – Microsoft Certified Technology Specjalist: .NET Framework 4 zdawany w centrum testowym Prometric Authorized Testing Centre

D.  Certyfikowany Programista Aplikacji na platformę Android

Egzamin –   EOESF Certified Engineer for Android Application Basic Level

E. Certyfikowany Programista Aplikacji na platformę iOS

EgzaminCertyfikowany programista Objectiv-C

F. Certyfikowany Porgramista PHP

Egzaminna platformie EDUWEB Certyfikat EDUWEB – Certyfikowany Praktyk PHP

G. Certyfikowany Programista Baz Danych

Egzamin: ECCC IT M3 Poziom B


Opłaty i wkład własny
100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

LOKALIZACJA

Biuro projektu: Ul. Piaskowa 3c, 65-204 Zielona Góra (Siedziba Szkoły Językowej ELS).

Każdy z uczestników może wziąć udział w 1 wybranej ścieżce szkoleniowej.
Liczba osób w grupie wynosi 10 (w ścieżce A – 12 os.).
Szkolenia odbywają się w dni robocze, od 9:00 do 16:00, oraz w weekendy.

Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem szkoleń

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych – obligatoryjny test bazowych kompetencji IT,
 • Prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • Odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • Testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post-testy)
 • Materiały szkoleniowe zgodnie ze standardem realizacji szkolenia,
 • Artykuły pomocnicze (długopis, notatnik, teczka z emblematem UE i POKL na każde szkolenie w ramach ścieżki),
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (frekwencja min. 80%),
 • Przystąpienie do egzaminu certyfikującego – każdy UP ma prawo do jednego podejścia do egzaminu, dofinansowanego w ramach projektu,
 • Poczęstunek – lunch i serwis kawowy,
 • Zwrot kosztów dojazdu – do wyczerpania środków,
 • Refundacje kosztów noclegu – do wyczerpania środków,
 • Certyfikat producenta technologii w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia,
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:lubuskie@topas.com.pl

Informacja telefoniczna i rekrutacja:
lubuskie@topas.com.pl
tel.: 801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)