Ekozarządzanie – o środowisku metodycznie

Projekt skierowany jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Polski oraz 432 przedsiębiorców i/lub pracowników (302 mężczyzn  i 130 kobiet) należących do kadry zarządzającej.Minimum 20% miejsce zarezerwowanych jest dla osób, które ukończyły 50 rok życia.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców w trakcie wdrażania lub planujących rozpoczęcie eko-projektu i wymagających wsparcia w zakresie zarządzania środowiskowego.

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.

ZAKRES TEMATYCZNY

Każdy uczestnik odbędzie 5-dniowy cykl szkoleniowy składający się z:

1 z 5 2-dniowych szkoleń do wyboru (istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego szkolenia):

 1. Czy eko-inwestycja ma sens? – ocena ekonomiczna projektu (2 dni, 16h)
 2. Jak zarządzać eko-projektami i nie stracić? Wprowadzenie do zarządzania projektami wpływ. na środowisko (2 dni, 16h)
 3. Narzędzia wspomagające planowanie w eko-projekcie (2 dni, 16h)
 4. Zaplanuj eko-projekt i kontroluj jego realizację stosując narzędzie IT, zarządzaj ryzykiem przedsięwzięcia (2 dni, 16h)
 5. Poprowadź eko-projekt metodycznie (2 dni, 16h)

oraz 3-dniowego szkolenia zakończonego egzaminem PRINCE2® Foundation:

Certyfikat potwierdzeniem wiedzy zarządzania eko-projektami (3 dni, 24h)

DORADZTWO

Przedsiębiorca w ramach projektu otrzymuje wsparcie w postaci doradztwa z zakresu zarządzania środowiskiem poprzez eko-projekty. Doradztwo jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie i składa się z dwóch części:

1. Doradztwa prowadzonego indywidualnie 1:1 przez doradcę z kierownikiem eko-projektu (4h dla mikroprzedsiębiorstw, 6h dla małych, 8 dla średnich) obejmujące:

 • Analizę rzeczywistych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa przeprowadzaną kompleksowo w obszarze zarządzania środowiskiem.
 • Analizę sytuacji w organizacji w oparciu o model P3M3 – ocena sytuacji i określenie kierunków rozwoju.
 • Wsparcie metodyczne w zarządzaniu środowiskiem z zastosowaniem metodyki PM.
 • Wsparcie wdrożeniowe w początkowym okresie pierwszych 3 m-cy eko-projektu.

Po zakończeniu doradztwa powstanie raport.

2. Opracowania dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy objętego wsparciem, zawierającego opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu po jego zakończeniu lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje.Program zawierać będzie m.in. wytyczne dotyczące organizacji projektowej zarządzania środowiskowego w tym plan wdrażania eko-projektów.

Liczba godzin tej części doradztwa wynosi: 6h dla mikroprzedsiębiorstw, 16h dla małych, 24 dla średnich

OPŁATY/WKŁAD WŁASNY

100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

W ramach uczestnictwa w projekcie, każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione:

 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • egzamin certyfikacyjny Prince2Foundation
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • catering (lunch i serwis kawowy)
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu
 • w ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dojazdu na szkolenie (ok.40% uczestników) dojazd przysługuje na każdy dzień trwania szkolenia chyba, że uczestnik korzysta z zakwaterowania. Wówczas może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu za pierwszy i ostatni dzień szkolenia.
 • w ramach projektu przewiduje się zakwaterowanie dla uczestników szkoleń dla których miejsce zamieszkania oddalone jest od miejsca szkolenia min. 50 km.  (ok. 20% uczestników)

LOKALIZACJA

Szkolenia realizowane są w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunkiem udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej z firmą Topas sp. z o.o.,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

*PRINCE2® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

Informacja telefoniczna i rekrutacja:
tel.: 801 044 069

szkolenia.efs@skills-edu.pl

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa szkoleniowa (zip)