Innowacyjne usługi dzięki badaniom nad zastosowaniem biofeedbacku

 Okres realizacji: 20.06.2016 – 28.02.2017

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priotytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu było przeprowadzenia prac badawczych w zakresie wykorzystania wskaźników biofeedbackowych w diagnozie potencjału kompetencyjnego pracowników i kandydatów do pracy.
Efektem projektu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy w celu wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi doradczej.

Całkowita wartość projektu 119 925,00 zł

Dofinansowanie 73 125,00 zł