Mikroprzedsiębiorstwa ICT wsparciem śląskiego biznesu

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 139 przedsiębiorstw ICT poprzez przeszkolenie a tym samym wzrost kwalifikacji w zakresie umiejętności administrowania systemami, sieciami komputerowymi i stacjami roboczymi 150 administratorów IT w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.09.2014

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzenie działalności w obszarze technologie informacyjne i telekomunikacyjne PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9) mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane są do pracowników – administratorów IT (bez względu na wiek i wykształcenie, mających jednak niezbędne kompetencje bazowe w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym), którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych z obszarów objętych wsparciem w ramach projektu i których warsztat pracy odbiega od międzynarodowych standardów określonych przez producentów rozwiązań informatycznych.

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.
Zakres tematyczny i terminy szkoleń

1. Certyfikowany Specjalista Technologii Active Directory

Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory

2. Certyfikowany Specjalista Technologii Microsoft Windows 7

Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):MS Windows 7

3. Certyfikowany Specjalista Technologii Sieciowych

Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Network Infrastructure

4. Aplikacje internetowe – projektowanie i realizacja

Egzamin i certyfikat: EDUWEB – Certyfikowany praktyk PHP

Ostatni termin dla ścieżek: Certyfikowany Specjalista Technologii MS Windows 7, Certyfikowany Specjalista Technologii Sieciowych, Aplikacje internetowe – projektowanie i realizacja

Opłaty i wkład własny

Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych- obligatoryjny test bazowych kompetencji IT,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • artykuły pomocnicze ( notes, długopis, teczka),
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • przystąpienie do egzaminu,
 • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu
 • obiad i serwis kawowy w ciągu dnia,
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu i/lub noclegu dla 25% uczestników – do wyczerpania środków.

LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w Katowicach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-16:00 natomiast grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • analizę potrzeb szkoleniowych- obligatoryjny test bazowych kompetencji IT,
 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa Regulaminem uczestnictwa w projekcie (link)
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl
Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu:
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
Tel. (32) 775 95 92

Informacja telefoniczna i  rekrutacja :
Karolina Kryńska
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069
Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)