Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój

 

Projekt zakończony (zrealizowany).

Budowa pozycji Baumit Sp. z o.o. poprzez rozwój kapitału ludzkiego w firmie

 

Projekt partnerski , którego beneficjentem, jest  Baumit Sp. z o.o. producent materiałów budowlanych. Firma specjalizuje się w takich produktach jak: elewacje tynki, specjalistyczne materiały wykończeniowe, produkty do renowacji zabytków. W Polsce działa od 15 lat, posiada struktury organizacyjne w trzech województwach: dolnośląskim , łódzkim i wielkopolskim.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wyposażenie do 31.07.2013 roku , 182 pracowników firmy w wiedzę, umiejętności i narzędzia m. in. z zakresu zarządzania firmą, efektywnej sprzedaży, komunikacji, dzięki czemu możliwa będzie realizacja celów strategicznych firmy.

Projekt ma istotnie przybliżyć osiągnięcie celów strategicznych zapisanych w strategii firmy na lata 2008- 2012 tj.:

– oferowanie szerokiego wachlarza innowacyjnych produktów, korzystnych cenowo dzięki kontroli kosztów i efektywnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem na każdym jego poziomie,

– rozwijanie skutecznej sieci sprzedaży poprzez profesjonalizm obsługi klienta przyczyniający się do pozyskiwania nowych klientów i budowania długoterminowych relacji z klientami.

 

Zasięg projektu:

Projekt realizowany jest na terenie Polski, głównie w województwach dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. Grupe docelow astanowia pracownicy firmy Baumit Sp z o.o.

 

Tematyka szkoleń

W projekcie założono realizację następujących ścieżek szkoleniowych:

 • Strategiczne zarządzanie organizacją
 • Profesjonalny manager firmy Baumit Sp. z o.o.
 • Skuteczny handlowiec firmy Baumit Sp. z o.o.

Każda ze ścieżek zawiera element doradztwa w zakresie rozwoju pracownika oraz doradztwa biznesowego dla firmy.

 

Jako uzupełnienie zaplanowane zostały nastepujące szkolenia:

 • MS EXCEL – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Podstawy obsługi komputera
 • Sztuka robienia dobrej prezentacji
 • Podatek VAT
 • Podatek dochodowy/CIT
 • Windykacja – psychologia odzyskiwania należności, modele kontrolne
 • Dotacje unijne
 • Niedozwolone praktyki rynkowe
 • Ocena pracownika/Assesment center

logo_spojnosci_top