Profesjonalna grafika i strony WWW w świętokrzyskich MŚP

Promocja „Weź udział w szkoleniu lub poleć je znajomym i odbierz bon Sodexo o wartości 100 zł” Promocja skierowana jest do osób, które osobiście wezmą udział lub polecą innej osobie uczestnictwo w ścieżce realizowanej w ramach projektu „Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP.

Więcej informacji pod numerem 801 044 069
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji: REGULAMIN PROMOCJI

 

Celem głównym projektu „ Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP” jest podniesienie potencjału kadrowego 112 świętokrzyskich MŚP w zakresie tworzenia stron www i grafiki poprzez udział w projekcie 240 pracowników tych firm do 30.06.2015

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 228 pracowników 112 świętokrzyskich MŚP z zakresu tworzenia stron www i grafiki do 30.06.2015 r.
 • Podniesienie formalnych kwalifikacji 216 pracowników 112 świętokrzyskich MŚP w zakresie tworzenia stron www i grafiki do 30.06.2015 r.
 • Zwiększenie dostępności szkoleń z zakresu tworzenia stron www i grafiki dla 112 świętokrzyskich MŚP do 30.06.2015 r.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2014 – 30.06.2015

Kto może uczestniczyć w projekcie
Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt przewiduje szkolenia wyłącznie dla kadry przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL.

Grupę docelowa w projekcie stanowią pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branżach: handel i usługi posiadających minimalną wiedzę bazową.

Kwalifikowane będą wyłącznie firmy spełniające kryteria udzielenia pomocy de minimis

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

Szkolenia odbywają się w 12 osobowych grupach w dni robocze lub weekendy w godzinach 9:00-16:00 w Kielcach, w Ośrodku Topas Sp. z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 12 (budynek hotelu DAL- wejście DEKOM)

Projekt przewiduje dwie ścieżki szkoleniowe:

1. Certyfikowany grafik komputerowy:

2. Certyfikowany webdeveloper:

Zaliczenie indywidualnego zadania domowego i 80% – owa frekwencja gwarantuje uczestnikowi przystąpienie do egzaminów certyfikujących:

Certyfikowany grafik komputerowy

 • Certyfikowany praktyk Photoshop
 • Certyfikowany DTP

Certyfikowany webdeveloper

  • Certyfikowany praktyk HTML
  • Certyfikowany praktyk PHP&MySQL

Każda osoba wybiera jedną z 2 zaplanowanych ścieżek szkoleniowych.

OPŁATY/WKŁAD WŁASNY
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Wparcie szkoleniowe objęte jest pomocą de minimis

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • certyfikowanych trenerów ze zweryfikowanym doświadczeniem,
 • przekazanie praktycznej wiedzy i ćwiczenie zdobytych umiejętności,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały edukacyjne zgodne z gender mainstreaming – dla każdej ścieżki komplet 3 podręczników,
 • artykuły pomocnicze (segregator, notes A4, długopis, pen-drive 16 GB),
 • serwis kawowy i obiad,
 • indywidualne zadanie domowe przy wykorzystaniu serwisu WEBcursor,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • przystąpienie do dwóch zewnętrznych egzaminów EduWEB (dla ścieżki 1: egz. Certyfikowany praktyk, Photoshop oraz egz. Certyfikowany praktyk DTP, dla ścieżki 2: egz. Certyfikowany praktyk HTML oraz egz. Certyfikowany praktyk PHP&MySQL),
 • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu,
 • testy wiedzy na etapie rekrutacji i na zakończenie szkoleń,
 • refundację noclegów oraz zwrot kosztów dojazdu dla części uczestników,

LOKALIZACJA

Biuro Projektu mieści się w Kielcach w Ośrodku Topas Sp. z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 12 (budynek hotelu DAL- wejście DEKOM), piętro IX, pokój 910
Biuro czynne pon. – pt. w godz. 8:00-16:00

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie Umowy między Przedsiębiorcą, kierującym uczestnika na szkolenie a Topas Sp. z o.o.,
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 • wypełnienie testu wiedzy bazowej na etapie rekrutacji (min. wynik – 30%).
WUP
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

Kontakt
Rafał Droździewicz
e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Karta zgłoszenia (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)
 4. Harmonogram (pdf)