Profesjonalni małopolscy programiści z certyfikatem

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego 130 małopolskich firm z sektora MSP poprzez podniesienie kwalifikacji 180 pracowników tych firm z zakresu wytwarzania oprogramowania.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 31.05.2014
REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!

Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt otwarty skierowany do osób samozatrudnionych oraz do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną), które do tej pory nie uzyskały pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1 w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL. Uczestnikami projektu mogą być również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W projekcie uczestniczyć będą osoby zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania (analitycy, programiści, architekci).

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

Każdy uczestnik projektu może skorzystać z 1 z 6 ścieżek dostępnych w projekcie:
1. Certyfikowany profesjonalista UML :

Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fundamental

2. Certyfikowany programista Oracle Java:

Egzamin na certyfikat: Oracle Certified Professional, Java SE Programmer.

3. Certyfikowany programista dostępu do baz danych:

Egzamin na certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): .NET Framework 4, Data Access

4. Certyfikowany Programista Aplikacji Web:

Egzamin na certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):  .NET Framework 4, Web Applications

5. Certyfikowany programista Aplikacji Windows :

Egzamin na certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): .NET Framework 4, Windows Applications

6. Certyfikowany projektant aplikacji internetowych

Egzamin na certyfikat: Certyfikowany projektant aplikacji internetowych

Opłaty i wkład własny
100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • testy kompetencji przed i po szkoleniu,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały edukacyjne (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przy obecności na min. 80% wszystkich zajęć),

LOKALIZACJA

Szkolenia realizowane są na terenie Krakowa. Biuro projektu mieści się przy ul. Mogilska 65.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas sp. z o.o. a uczestnikiem,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

logo_spojnosci_top

Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl

Informacja telefoniczna i  rekrutacja :
Agnieszka Kowalska
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin(pdf)
 2. Karta zgłoszenia(pdf)
 3. Umowa z załącznikami(zip)
 4. Harmonogram(pdf)