Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem


Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i odbierz tablet Samsung Galaxy Tab 3 LITE

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji: Regulamin promocji

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego 103 podkarpackich firm z sektora MSP poprzez podniesienie kwalifikacji 160 pracowników tych firm z zakresu wytwarzania oprogramowania.

Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.06.2015
Kto może uczestniczyć w projekcie

Projekt otwarty, dla samozatrudnionych/mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw mających siedzibę lub oddział na terenie woj. podkarpackiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę, pracujący lub zamieszkujący na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnicy projektu to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach informatycznych [analitycy, architekci, programiści] posiadające kody PKD z sekcji J.  Uczestnikami projektu mogą być również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zakres tematyczny i terminy szkoleń

Każdy uczestnik projektu może skorzystać z 1 ścieżki dostępnej w projekcie:

1. Certyfikowany Programista dostępu  do baz:

Egzamin i certyfikat : Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft.NET Framework 4, Data Access

2. Certyfikowany Programista Aplikacji Web:

Egzamin I certyfikat: MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Web Applications

3: Certyfikowany Programista Aplikacji Windows

 • MS Visual Studio2010: Programowanie w C#
 • Programowanie aplikacji Windows
 • Warsztat przygotowujący do egzaminu

Egzamin i certyfikat: MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Windows Applications

4: Ceryfikowany Progamista Aplikacji Rozproszonych

 • MS Visual Studio2010: Programowanie w C#
 • Programowanie rozwiązań WCF
 • Warsztat przygotowujący do egz.

Egzamin i certyfikat.: MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Service Communication Applications

5. Certyfikowany Specjalista – Bazy danych i zarządzanie informacją:

Egzamin i certyfikat: European Computer Competence Certificate IT M3 Poziom B

Opłaty i wkład własny
100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • przystąpienie do egzaminu
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, pendrive),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • świadectwo uczestnictwa ( przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia.
 • w ramach projektu przewiduje się refundację noclegów dla części (ok 25%) uczestników oraz kosztów dojazdów dla ok 40% uczestników.

LOKALIZACJA

Szkolenia  odbywają  się   w  ciągu  tygodnia  oraz  w  weekendy  w  godzinach  9.00  –  16.00  w  Ośrodku w Rzeszowie. Biuro projektu mieści się na ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów .

Grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas sp. z o.o. a uczestnikiem,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

Kontakt:
801 044 069


Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)