Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 133 śląskich MSP ICT i kompetencji ich 200 pracowników (minimum 15% kobiet) w zakresie tworzenia oprogramowania.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.03.2015 roku.

Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne”
(wg PRT PKD 2007: 62, 63.1), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy, którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych.

Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w województwie śląskim w latach 2007 – 2011 .

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 133 przedsiębiorstw, wg poniższego podziału:

Wielkość przedsiębiorstwa Liczba Liczba pracowników
Mikroprzedsiębiorstwa 102 95 samozatrudnionych
i 25 pracowników
Małe przedsiębiorstwa   21 45
Średnie przedsiębiorstwa   10 35

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne. W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 edycji następujących ścieżek szkoleniowych
Zakres tematyczny i terminy szkoleń

1. Certyfikowany PROFESJONALISTA UML

Egzamin na Certyfikat OMG Certified UML Professional Fund.

2.Certyfikowany ANALITYK WYMAGAŃ

Egzamin na  Certyfikat Requirements Engineering Qualifications Board

3.Certyfikowany PROFESJONALISTA MODELOWANIA PROCESÓW

Egzamin na Certyfikat OMG Certified BPMN Professional

4.Certyfikowany PROGRAMISTA – SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT

Egzamin na Certyfikat Microsoft Cert. Technology Specialist: .NET Framework 4

5.Certyfikowany PROFESJONALISTA TESTER

Egzamin na Certyfikat International Software Testing Qualifications Board

Każdy uczestnik musi uczestniczyć we wszystkich szkoleniach realizowanych w ramach danej ścieżki. 50% uczestników może brać udział w 2 ścieżkach.

Opłaty i wkład własny
Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych, na podstawie testów kompetencyjnych
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • materiały szkoleniowe (podręczniki i skrypty)
 • artykuły pomocnicze (notes, długopis, teczka),
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu do wyczerpania środków,
 • zakwaterowanie do wyczerpania środków
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • przystąpienie do egzaminu certyfikującego – każdy UP ma prawo do jednego podejścia do egzaminu dofinansowanego w ramach projektu
 • certyfikat producenta technologii w przypadku pozytywnego zdania egzaminu

LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w Katowicach od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-16:00. Grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zatrudnienie na stanowisku analityka IT, architekta IT, Programisty IT, Testera IT
 • brak certyfikatu kompetencji zawodowych
 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, w szczególności:
  • prowadzenie działalności lub zatrudnienie lub zamieszkanie na terenie województwa śląskiego
  • prowadzenie działalności w obszarze Technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oznaczonej nr 62 i/lub 63,1 według Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • nieprzekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy de minimis
  • nieotrzymanie wsparcia szkoleniowego lub doradczego w ramach poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonych konkursów przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2007-2011
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl

Informacja telefoniczna i  rekrutacja :
Agnieszka Kowalska
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069
Lokalizacja:

Ośrodek Katowice
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
Załączniki:

 1. Regulamin  (pdf)
 2. Umowa z załącznikami (zip)
 3. Harmonogram (pdf)