Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

Projekt zakończony (zrealizowany).

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy osoby zatrudnione na umowę o pracępracowników, osoby z kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw MMP (mikro, małych przedsiębiorstw) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego.
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne.

Data realizacji projektu: 02.11.2011 r. do 30.09.2013 r.

Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godz. 9.00- 16.00, w ośrodku Topas sp.z o.o. w Łodzi, Al. Kościuszki 103/105.
Liczba słuchaczy w grupie wynosi 10-15 osób.

 

Tematyka szkoleń:

Każdy uczestnik projektu obowiązkowo bierze udział w szkoleniu

a dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w dowolnie wybranych szkoleniach.

Zarządzanie – 3 dni

Zarządzanie zespołem – 2 dni

Osobiste kompetencje menedżera – 2 dni

Prawo i finanse dla menedżerów – 3 dni

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń harmonogramem szkoleń

Opłaty i wkład własny:

Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

Koszt udziału w szkoleniach jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu dla uczestników.

 

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: lodz@topas.com.pl lub mariusz.gadomski@skills-edu.pl.

Możliwe jest również dostarczenia karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu: Al.Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź.

Informacja telefoniczna:
609 191 257

Rekrutacja:

Mariusz Gadomski
Tel. (0-22) 460-99-43
mariusz.gadomski@skills-edu.pl

Załączniki:

  1. Harmonogram(pdf)
  2. Regulamin (pdf)
  3. Karta zgłoszenia (pdf)
  4. Dokumenty dla przedsiębiorcy (zip)
  5. Dokumenty dla uczestnika (zip)