Skonfigurowani administratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce

 

Celem projektu jest wzrost profesjonalizmu 130 MMSP ICT z Wielkopolski i ich kadry pracowniczej. Poszerzenie kwalifikacji, wzrost samooceny i motywacji zawodowej pracowników firm wielkopolskich w tym zniwelowanie różnic między osobami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach przez wzmocnienie kompetencji osób z maksymalnie średnim wykształceniem oraz uzyskanie certyfikatów.

Projekt został zrealizowany

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 31.12.2014

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt otwarty, dla samozatrudnionych/mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branży ICT (PKD 2007: J 58-63) mających jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego. Uczestnicy Projektu to osoby o niskich kwalifikacjach, zatrudnieni jako administratorzy, bez certyfikowanych kompetencji zawodowych.
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu:

1. MŁODSZY ADMINISTRATOR Linux

Egzamin po każdym szkoleniu.
Pozytywny wynik obu egzaminów = Certyfikat Junior Level Linux Professional

2. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Sieciowych

Certyfikat MCTS: Windows Server 2012 Network Infrastructure

Ścieżka C: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Active Directory

Certyfikat MCTS: Windows Server 2012 Active Directory

3. CERTYFIKOWANY SPECJALISTA Technologii Baz Danych SQL Server

Certyfikat MCTS: Microsoft SQL Server 2012, Implementation and Maintenance

4. CERTYFIKOWANY PROJEKTANT Aplikacji Internetowych

Certyfikat: Certyfikowany Projektant Aplikacji Internetowych

Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem szkoleń

Szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00, natomiast grupy szkoleniowe będą liczyły 10 osób.

Opłaty i wkład własny

Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • obligatoryjny test bazowych kompetencji ICT (na etapie rekrutacji, test musi być sprawdzony min. liczba punktów 5 na 10),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • artykuły pomocnicze (notes, długopis, ołówek, teczka),
 • poczęstunek (serwis kawowy + lunch),
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu dla 30% UP i noclegu dla 20% UP – do wyczerpania środków,
 • świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80% zajęć) /certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu; w przypadku szkoleń autoryzowanych – na blankiecie instytucji autoryzującej.
 • przystąpienie do egzaminu

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (link)
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top

Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl – skan podpisanego odręcznie dokumentu.

Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu: ul. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań.

Kontakt:
Anna Wrońska
szkolenia.efs@skills-edu.pl

tel.: 801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin(pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Dokumenty dla przedsiębiorcy (zip)

Regulamin