Śląski certyfikowany Programista Aplikacji Mobilnych

Celem projektu: „Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych” jest wzmocnienie potencjału 120 mikro firm ICT z woj. śląskiego dzięki podniesieniu kompetencji 140 pracowników z zakresu programowania aplikacji mobilnych.

Okres realizacji projektu:  01.09.2013 – 30.06.2015

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do mikro przedsiębiorstw z sektora ICT (PKD 61 i/lub 62) posiadających siedzibę/jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego. Ze szkoleń skorzysta 140 pracowników zatrudnionych* i/lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby samozatrudnione.  Projekt zakłada udział min. 21 kobiet oraz min. 70 osób z niskimi kwalifikacjami**

*   wymagana umowa o pracę

** osoba z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym

ZAKRES TEMATYCZNY

Ścieżki dostępne w projekcie:

Ścieżka A: CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI NA PLATFORMĘ ANDROID

Ścieżka B: CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI XML

Ścieżka C: CERTYFIKOWANY PROJEKTANT MOBILNYCH INTERFEJSÓW GRAFICZNYCH

Ścieżka  D: CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI NA PLATFORMĘ iOS

Ścieżka E: CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI USŁUG W CHMURZE

OPŁATY/WKŁAD WŁASNY

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Wparcie szkoleniowe objęte jest pomocą de minimis.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

W ramach uczestnictwa w projekcie, każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione:

 • certyfikowanych trenerów ze zweryfikowanym doświadczeniem,
 • przekazanie praktycznej wiedzy i ćwiczenie zdobytych umiejętności,
 • testy kompetencyjne przed i po szkoleniu,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały edukacyjne – dla każdej ścieżki oficjalny podręcznik i skrypt do każdego tematu,
 • artykuły pomocnicze (notes, długopis, teczka, segregator, pen-drive),
 • wsparcie towarzyszące: serwis kawowy i lunch,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • przystąpienie do egzaminu certyfikującego,
 • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu.

LOKALIZACJA

Szkolenia realizowane są na terenie Katowic. Biuro projektu mieści się przy ul. Sobieskiego 11.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunkiem udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy szkoleniowej z firmą Topas sp. z o.o.,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

logo_spojnosci_top

Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej na adres e-mail:
katowice@topas.com.pl

Informacja telefoniczna
i rekrutacja :

katowice@topas.com.pl

Infolinia:  801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)