Szansa dla ICT

 

Celem projektu  jest dostosowanie kwalifikacji 320 pracowników ze 105 przedsiębiorstw do potrzeb branży ICT w województwie zachodniopomorskim.
Cel będzie realizowany poprzez:
– wyposażenie 100 pracowników w kompetencje sprzedażowe
– podniesienie i utrwalenie kompetencji menadżerskich 220 członków kadry kierowniczej
– wyposażenie 105 przedsiębiorstw w wiedzę i narzędzia niezbędne do coachingu w organizacji

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 31.03.2014 r
Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00.
Liczba osób w grupie wynosi 10.

Każdy z uczestników weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach w ramach indywidualnie wybranej ścieżki. Istnieje możliwość poszerzenia ścieżki do 5 tematów szkoleniowych przewidzianych w projekcie.

 

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy firmy z branży ICT i ich pracowników. Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim.

Szkolenia skierowane są do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących lub mieszkających w woj. zachodniopomorskim, zatrudnionych jako specjaliści ICT ds. sprzedaży lub kontaktów z klientami oraz kadra kierownicza z firm ICT. Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy również właścicieli przedsiębiorstw.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 1. BLOK dla specjalistów ds. sprzedaży i pracowników obsługi klienta
 2. BLOK dla kadry kierowniczej

 

W projekcie przewidziano również COACHING – zindywidualizowane wsparcie poszkoleniowe dla kadry kierowniczej w zakresie wzmocnienia i usystematyzowania efektów szkoleń w celu wdrażania i stosowania jej w firmach ICT

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń.

 

Opłaty i wkład własny:

Udziału w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą opłat za szkolenia.

 

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • świadectwo uczestnictwa ( przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia,

 

Lokalizacja
Al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a uczestnikiem
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl -skan dokumentu

Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu:
Al. Wojska Polskiego 7,
70-470 Szczecin.
Informacja telefoniczna i rekrutacja:
Rafał Droździewicz
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

Dokumentacja
projektowa
:
Po przesłaniu Karty Zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych prosimy o wypełnienie i przesłanie kompletu dokumentacji projektowej niezbędnej do potwierdzenia końcowej rekrutacji uczestników szkoleń.
Przed wypełnieniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełniania dokumentów do podpisania umowy (pdf)

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram  (pdf)
 3. Umowa i dokumenty dla przedsiębiorcy (zip)
 4. Dokumenty dla uczestnika (zip)