Prace rozwojowe w celu stworzenia innowacyjnej usługi wspomagającej zarządzanie kompetencjami poznawczymi w przedsiębiorstwach

Projekt w trakcie realizacji

 Okres realizacji: 02.05.2017 – 30.06.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priotytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest przeprowadzenia prac badawczych w obszarze metod diagnozy umiejętności poznawczych i pokrewnych im kompetencji przy użyciu urządzeń mierzących stopień koncentracji uwagi, w ocenie potencjału kompetencyjnego pracowników i kandydatów do pracy.
Efektem projektu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy w celu wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi doradczej.

Całkowita wartość projektu 284 130,00 zł

Dofinansowanie 177 870,00 zł