WEB nie od parady – profesjonalni twórcy serwisów internetowych

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro i małych przedsiębiorstw z branży ICT prowadzących działalność w zakresie projektowania stron www (PKD 62.01) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę, pracujący lub zamieszkujący na terenie woj. zachodniopomorskiego.

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 30.09.2014

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu:

Po jego zakończeniu uczestnicy dokonują wyboru szkoleń w ramach ścieżki A lub B.

Ścieżka A

Ścieżka B

Ścieżka C

Prosimy o zapoznanie się z  HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00, natomiast grupy szkoleniowe wynoszą 12 osób.

Opłaty i wkład własny

Udziału w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • wsparcie w formie mentoringu przed przystąpieniem do egzaminu- 2h/osoba,
 • przystąpienie do egzaminu,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • świadectwo uczestnictwa po każdym szkoleniu (przy obecności na min. 80% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia,
 • w ramach projektu przewiduje się refundację noclegów uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu .

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie (link)
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a firmą delegującą pracownika lub właścicielem przedsiębiorstwa w przypadku samozatrudnienia
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail:
szkolenia.efs@skills-edu.pl

-skan podpisanego odręcznie dokumentu.
Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu:
Al. Wojska Polskiego 7,
70-470 Szczecin.

Informacja telefoniczna i rekrutacja:
Rafał Droździewicz
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram (pdf)
 3. Umowa z załącznikami (zip)