Zachodniopomorska Akademia Programistyczna

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału intelektualnego firm IT poprzez wzrost kwalifikacji ich pracowników w województwie zachodniopomorskim, który będzie realizowany poprzez:
– poszerzenie kwalifikacji z zakresu IT przez 117 pracowników firm IT
– zdobycie certyfikatów kompetencji przez min. 104 osoby

Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 30.11.2013 r.
Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.
Liczba osób w grupie wynosi 10. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 wybranych ścieżkach szkoleniowych.

 

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy firmy z branży ICT i ich pracowników. Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim.

Szkolenia skierowane są do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących lub mieszkających w woj. Zachodniopomorskim, zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy bez certyfikatów kompetencji zawodowych oraz kadra menedżerska odpowiadająca za skuteczność działania zespołów pracowniczych.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 1. Certyfikowany PROFESJONALISTA UML w tym:
 2. Certyfikowany ANALITYK WYMAGAŃ w tym:
 3. Certyfikowany PROFESJONALISTA MODELOWANIA PROCESÓW w tym:
 4. Certyfikowany PROGRAMISTA-SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT w tym:
 5. Certyfikowany PROFESJONALISTA TESTERw tym:

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ

 

Opłaty i wkład własny:

Udziału w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą opłat za szkolenia.

 

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych – obligatoryjny test bazowych kompetencji IT
 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, itp.),
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu (pre- i post- testy),
 • świadectwo uczestnictwa ( przy obecności na min. 90% zajęć),
 • obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia,

 

Lokalizacja
Al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin.

Warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie (link)
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
 • zawarcie umowy szkoleniowej pomiędzy Topas Sp. z o.o. a uczestnikiem
 • wypełnienia oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

logo_spojnosci_top


Zapisy:
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl– skan dokumentu.
Możliwe jest również dostarczenie karty osobiście lub przesłanie pocztą do biura projektu:
Al. Wojska Polskiego 7,
70-470 Szczecin.

Informacja telefoniczna i rekrutacja:
Rafał Droździewicz
szkolenia.efs@skills-edu.pl
tel.: 801 044 069

Dokumentacja projektowa:
Po przesłaniu Karty Zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych prosimy o wypełnienie i przesłanie kompletu dokumentacji projektowej niezbędnej do potwierdzenia końcowej rekrutacji uczestników szkoleń.
Przed wypełnieniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełniania dokumentów do podpisania umowy (pdf)

Załączniki:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Harmonogram(pdf)
 3. Dokumenty dla przedsiębiorcy (zip)
 4. Dokumenty dla uczestnika (zip)